Kleine OndernemersRegeling 2020? Uiterlijk 20 november 2019 aanmelden!

LET OP: Wil je vanaf 2020 gebruik maken van de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling, dan moet je je daarvoor aanmelden bij de Belastingdienst. Je aanvraag moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn. 

De Belastingdienst gaat de regels aanpassen.

Dit heeft o.a. betrekking op de KOR (Kleine Ondernemers-Regeling) en de Zelfstandigenaftrek.

Voor de toepassing van de nieuwe Kleine Ondernemersregeling wordt gekeken naar de omzet van de ondernemer per kalenderjaar en niet meer naar de per saldo verschuldigde btw.

Is die omzet onder de €20.000 dan word je desgewenst vrijgesteld van de btw en hoef je geen btw-aangifte te doen. Maak je gebruik van de nieuwe KOR, dan zit je daar wel drie jaar aan vast!

Bij het Platform Zelfstandige Ondernemers is heel wat informatie te vinden over de KOR.

Je kunt ook alvast zelf de KOR-check doen bij de Belastingdienst!

Meer informatie over de nieuwe KOR, vind je op de website van de Belastingdienst.

Ook de Zelfstandigenaftrek gaat op de schop. PZO protesteert met een manifest!