Activiteiten VVTNN

Deskundigheidsbevordering

Het vertalen van kinder- en jeugdboeken is een vak apart. Dat deed Maria Postema op 18 november 2020 uit de doeken in een zeer gewaardeerde webinar! Maria vertaalde The Hunger Games uit het Engels, en nog veel meer bekende werken. Bovendien timmert zij aan de weg als auteur van o.a. Dertiendagh, een historische roman voor dezelfde doelgroep.

In Meppel stond op 26 september 2020 een pittige workshop Journalistiek Schrijven gepland. We concentreerden ons op de moeder van alle teksten: het nieuwsbericht! Niemand minder dan Eugene van Haaren was hierbij onze gids, o.a. auteur van “Zakelijk Schrijven” en “PR” voor Dummies!

Op 23 november 2019 volgden de NGTV KNON- en VVTNN-leden een workshop ICT-veiligheid voor tolken en vertalers, onder de deskundige leiding van Gert Kalfsbeek.

De meermaals onderscheiden literair vertaalster Hongaars Mari Alföldy was op 11 mei 2019 te gast. Wat zijn de valkuilen en hoe kunnen vertalers en ook tolken zich laten inspireren door deze woordkunstenares?

Op 17 november 2018  verdiepten wij ons in de nieuwe privacy-wetgeving. De AVG wordt toegelicht door deskundige Nancy Putman, medeverantwoordelijk voor het privacybeleid bij de Gemeente Haarlem.

Vertaalster Chinees Maaike de Wijs van Cultural Diamond nam ons mee langs de mogelijkheden van vertaalprogramma MemoQ op 26 mei 2018. De deelnemers ontvingen ook een reader over deze CAT-tool.

Op 25 november 2017 gaf Percy Balemans van PB-Translations in Meppel een presentatie met workshop over transcreation, creatief vertalen en copywriting. Percy heeft veel ervaring met reclameteksten, slogans, brochures en websites. Het was hard zwoegen voor de deelnemers om haar taalvaardigheid te benaderen!

Voorjaarsbijeenkomst 12 mei 2017: Op deze vrijdag namen onze professionals deel aan workshop II van Pitch to Work in Groningen. Ook spraken wij over vertaalsoftware en PZO-lidmaatschap voor alle NGTV-leden tegen een gunstig tarief en de erkenning van her NGTV als scholingsinstantie voor de verplichte PE-registratie bij Bureau WBTV.

Najaarsbijeenkomst 2016: op zaterdag 5 november a.s.waren onze vertalers en tolken bijeen in Groningen. Hier deden zij mee aan een workshop van Pitch to Work, woonden ze een presentatie bij van NGTV-interim-manager M. van Dootingh en ontvingen zij informatie marketing, de nieuwe NGTV-koers en tolken bij de VN. Lees hier meer.

Voorjaarsbijeenkomst 2016: zaterdag 28 mei kwamen we samen in Hoogeveen voor een educatieve dag met o.a. een presentatie over nieuwe juridische terminologie in het civiele procesrecht.

De Rechtbank Noord-Nederland verzorgde op 13 november 2015 een voorlichtingsdag voor NGTV-tolken en -vertalers. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door VVTNN in samenwerking met de  Kring Noord- en Oost-Nederland van het NGTV.
Zie onder aan deze pagina* en bij rechtbankexcursie.

Op zaterdag 31 oktober 2015 kwamen de bij VVTNN en KNON aangesloten tolken en vertalers bijeen bij Schouwburg Ogterop in Meppel. ‘s Middags werden er diverse presentaties ter bevordering van onze deskundigheid gehouden. Dergelijke bijeenkomsten vinden minimaal tweemaal per jaar plaats.

Stafmedewerkers Mr. Fouad Kabbouti en de heer Joris Link, stafmedewerkers van Bureau WBTV, kwamen een voordracht geven over het nieuwe PE-beleid, op maat gesneden voor onze kring en vereniging. Hoe registreer je als vertaler of tolk je permanente educatie op de nieuwe portal en wat komt wel of juist niet in aanmerking voor punten?

Ook sprak Advocaat Mr. Bram Pover van kantoor Koning & Pover, die regelmatig met tolken en vertalers werkt op het gebied van o.a. Vreemdelingen- en Strafrecht. Gaat dat goed en hoe kan het beter? Welke rol spelen de grote bemiddelingsbureaus? Wij hopen op een latere datum ook een vertegenwoordiger van Concorde te mogen verwelkomen. Lees hier meer.

Op 30 mei 2015 was prof.dr. Louwrens Hacquebord te gast. Hij gaf een bijzondere lezing over het Smeerenburgproject – van zeventiende-eeuwse walvisvaarders en de Noordse Campagnie tot de huidige strijd om grondstoffen in het Noordpoolgebied. Meer lezen.

Eerder werden al workshops aangeboden over o.a. ondertitelen, notatietechnieken, mensenhandel (strafrecht), factureren, nieuwe media, coöperaties en PZO. Introducés zijn welkom. Als zij lid zijn van het NGTV betalen zij een gereduceerd bedrag. Kijk hier voor meer informatie.


*)

Excursie Rechtbank Leeuwarden op 13 november 2015
13 november tijd 09:15 – 16:30

In het kader van het project Meet the Judge hebben VVTNN en de Kring Noord- en Oost-Nederland van het NGTV een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor tolken en vertalers bij de rechtbank in Leeuwarden.

Wegens aanhoudende drukte werd de geplande bijeenkomst verplaatst naar 13 NOVEMBER 2015, een vrijdag.

Locatie: Gerechtsgebouw/ Paleis van Justitie, Zaailand 102, postcode 8911 BN, Leeuwarden.

09:15-16:30 uur is het door de rechtbank aangegeven tijdsslot.

Wij hebben uitgebreid gesproken met een ervaren Rechter-Commissaris en een advocaat.

Strafrecht en Vreemdelingenrecht waren de centrale thema’s.

Hierna hebben wij twee strafzittingen bij de politierechter bijgewoond. De rechter en de OvJ gaven ons een uitgebreide toelichting en beantwoordden vragen.

Programma:

 

09.00 – 09.15 : Ontvangst op de rechtbank
09.15 – 11.15: Spreker 1 Rechter-Commissaris Strafrecht Dhr. mr. A.L.J.M.A. Janssens, Rechtbank Noord-Nederland
11.15 – 12.15: Spreker 2 Advocaat Strafrecht / Vreemdelingenrecht Dhr. mr. C. Eenhoorn – De Haan Advocaten Groningen
12.15 – 13.15: Lunch bij Vittorio.
13.30 – 16.30: Bijwonen zitting Meervoudige Strafkamer/ politierechter met uitleg van rechter Klaas Bunk en de OvJ.
Rechter-hamer

Hier vindt u een routebeschrijving van o.a. het station Leeuwarden naar Zaailand 102.

Bij aankomst op de rechtbank te Leeuwarden, behoort een toegangscontrole tot het toegangsbeleid.
Hoewel onze komst als groep is aangemeld, verzoeken we de deelnemers een geldig LEGITIMATIEBEWIJS mee te nemen.

Voor wie: aan de excursie kunnen NGTV-leden deelnemen na aanmelding bij onze secretaris.

PE-punten: Volgens de nieuwe WBTV-regels zullen er PE-punten (ook voor de specialisaties vertaler en tolk in Stafzaken) geclaimd kunnen worden voor deze bijeenkomst. Wij kunnen de punten helaas niet meer collectief voor u aanvragen.

Register-tolken en -vertalers moeten dit sinds 1 januari 2015 zelf doen in ‘Mijn Wbtv’ op de website van Bureau WBTV.
Zij dienen de relevantie te onderbouwen en rolex replica bewijsstukken aan te leveren. KNON/ VVTNN zal daartoe een presentielijst en deelnamecertificaat verzorgen.

Meer over het nieuwe beleid van Bureau WBTV en de registratie van PE-punten vindt u hier.

Meer over Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden leest u hier.