Ministerie EZ – situatie tolken en vertalers

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op 21 oktober 2020 een reactie gestuurd op de brief van het NGTV i.s.m. de AIIC. Hiernaar werd sinds begin april 2020, net na het uitbreken van de coronacrisis, uitgezien. NGTV en AIIC legden toen hun verzoek neer bij het ministerie om aandacht te schenken aan de situatie van …

Continue reading

CONVENANT tussen bureaus en vertalers – meepraten over de inhoud kan nog

Het “Convenant Vertaalsector Nederland“. Dat is de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN) in maart 2020 overeengekomen met drie beroepsverenigingen van zelfstandige vertalers  – de VZV, SENSE en het NGTV. Het gaat om rechten en plichten. Hoe gaan vertalers en bureaus het beste met elkaar om? De tekst ligt nog niet helemaal vast. Op 10 oktober …

Continue reading

Coronacrisis raakt registertolken en -vertalers hard

Registertolken en -vertalers zijn specialisten op hun vakgebied. Zij hebben zich gedurende vaak vele jaren en grotendeels op eigen kosten de terminologie eigengemaakt die past bij o.a. rechtszaken en asielprocedures. Deze tolken en vertalers dragen noodgedwongen veel bedrijfsrisico’s zelfstandig, maarde specialisatie maakt hen kwetsbaar: ze zijn ze  grotendeels afhankelijk van overheidsopdrachtgevers. Na de dreigende aanbestedingen, …

Continue reading

NGTV-Webinars voor Permanente Educatie

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers organiseert nu zelf ook educatieve WEBINARS! Lezingen, workshops, studiedagen, de kringen, het zijn allemaal manieren om de deskundigheid van de aangesloten tolken en vertalers te bevorderen. Uit de serie NGTV-webinars: Op 26 november 2020  is er een NGTV-webinar “Vertalen voor de EU“! Eerder was er, in het voorjaar …

Continue reading

Zorgverleners schreeuwen om professionele tolk – praktijkfilmpje

Een groot deel van de zorgkosten kan voorkomen worden door de tijdige inzet van een goede tolk. Stel, je hebt een acuut medisch probleem maar de dokter begrijpt je niet! Je dochtertje van 8 spreekt de vreemde taal al heel goed. Toch is het moeilijk om haar al je klachten te laten uitleggen. De huisarts …

Continue reading

Martinus Nijhoff Vertaalprijs 2020 voor Westerhoven en Michajlova!

Vanwege het lustrumjaar bekroont het Prins Bernhard Cultuurfonds in 2020 twee vertalers: Jacques Westerhoven en Irina Michajlova krijgen de Martinus Nijhoff Vertaalprijs. Westerhoven woont sinds 1975 in Japan, waar hij tot 2013 Engelse taal- en Amerikaanse letterkunde doceerde aan de Rijksuniversiteit Hirosaki. Hij heeft een indrukwekkend oeuvre vertaald van het Japans naar het Nederlands, waaronder …

Continue reading

Extra BTW-id voor eenmanszaken

In oktober 2019 krijgen BTW-plichtige eenmanszaken in Nederland een btw-identificatienummer. Dit btw-id moet vanaf 1 januari 2020 op facturen en websites worden gebruikt.  Het zal niet langer privacygevoelige informatie bevatten. Daarnaast blijft het bestaande btw-nummer van kracht voor de aangifte Omzetbelasting en overige communicatie met de Belastingdienst. De wijziging is het gevolg van een verzoek …

Continue reading

Aai Prins wint Letterenfonds Vertaalprijs 2019 – en meer over “De Zaak Zjivago”

Dit jaar gaat de Letterenfonds Vertaalprijs naar Aai Prins, vertaalster Russisch-Nederlands. Een bekroning van de hoge kwaliteit van haar vertaaloeuvre, maar ook van haar inzet als cultureel ambassadeur. Na een lange reeks eerder werk voltooide Aai Prins in 2016 een nieuwe vertaling van Dokter Zjivago, de beroemde roman van Boris Pasternak. Dat is de opvolger …

Continue reading

Kleine OndernemersRegeling 2020? Uiterlijk 20 november 2019 aanmelden!

LET OP: Wil je vanaf 2020 gebruik maken van de nieuwe Kleine Ondernemers Regeling, dan moet je je daarvoor aanmelden bij de Belastingdienst. Je aanvraag moet uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn.  De Belastingdienst gaat de regels aanpassen. Dit heeft o.a. betrekking op de KOR (Kleine Ondernemers-Regeling) en de Zelfstandigenaftrek. Voor de toepassing van de nieuwe Kleine Ondernemersregeling …

Continue reading

Vertaalwedstrijd Russisch – uiterlijk 2 september 2019 inzenden

De Sectie Russisch van de vereniging Levende Talen schrijft dit jaar voor de derde keer een vertaalwedstrijd uit. Gekozen is voor het verhaal Буква “Ты” van Leonid Pantelejev. Het gaat over een meisje dat het Russische alfabet leert en struikelt over de laatste letter. Pantelejev (1908-1987) schreef kinder- en jeugdverhalen. Na de revolutie groeide hij …

Continue reading