Zorgverleners schreeuwen om professionele tolk – praktijkfilmpje

Een groot deel van de zorgkosten kan voorkomen worden door de tijdige inzet van een goede tolk.

Stel, je hebt een acuut medisch probleem maar de dokter begrijpt je niet!

Je dochtertje van 8 spreekt de vreemde taal al heel goed. Toch is het moeilijk om haar al je klachten te laten uitleggen.

bron: NOS Nieuwsuur 2017

De huisarts verwijst je voor de zekerheid direct door naar een specialist in het ziekenhuis.
Onnodig, blijkt achteraf.

Dit is de realiteit bij veel patiënten die onvoldoende Nederlands spreken.

Naar schatting krijgt minstens 1 op de 3 van hen geen goed geschoolde tolk als dat nodig is.

 

Zo is er bij de tuchtcommissie een zaak bekend waarbij er een baarmoeder werd verwijderd tegen de wens van de patiënte.
Die bleek de uitleg niet begrepen te hebben.

Dan wordt goedkoop al snel duurkoop!

Kijk hier naar een  flimpje uit de praktijk [bron: Nieuwsuur]. Het verklaart veel van de problemen!

[Bericht uit 2017]

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij der bevordering van de Geneeskunst (KNMG) rept ook van “extra risico voor de samenleving als geheel, bijvoorbeeld bij besmettelijke ziektes”*.

Tot 2012 konden hulpverleners met een vergoeding gebruik maken van een tolk. 

Vanaf mei 2017 is alleen voor huisartsenbezoeken de regeling weer ingevoerd voor erkende vluchtelingen: zij hebben voor de duur van zes maanden een budget voor een tolk bij de huisarts.

De tolkenregeling beperkt zich sinds 2012 tot drie specifieke groepen: slachtoffers van mensenhandel, asielzoekers in opvangcentra en vrouwen die in de maatschappelijke opvang verblijven.

[bron en meer lezen: NOS Nieuwsuur – Zorgverleners zijn het zat ]

Ook lezen: