Coronacrisis raakt registertolken en -vertalers hard

Registertolken en -vertalers zijn specialisten op hun vakgebied.

Zij hebben zich gedurende vaak vele jaren en grotendeels op eigen kosten de terminologie eigengemaakt die past bij o.a. rechtszaken en asielprocedures.

Deze tolken en vertalers dragen noodgedwongen veel bedrijfsrisico’s zelfstandig, maarde specialisatie maakt hen kwetsbaar: ze zijn ze  grotendeels afhankelijk van overheidsopdrachtgevers.

Na de dreigende aanbestedingen, gooit nu de pandemie roet in het eten.
De gevolgen zijn groot, blijkt uit een enquête onder de beroepsgroep.

Een actiecomité heeft gesprekken met de minister gevoerd over de aanbestedingsplannen.
Er is nu ook een landsadvocaat in de arm genomen.

Lees hier meer op www.ngtv.nl