9 maart 2021 archive

Ministerie EZ – situatie tolken en vertalers

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op 21 oktober 2020 een reactie gestuurd op de brief van het NGTV i.s.m. de AIIC. Hiernaar werd sinds begin april 2020, net na het uitbreken van de coronacrisis, uitgezien. NGTV en AIIC legden toen hun verzoek neer bij het ministerie om aandacht te schenken aan de situatie van …

Continue reading