Ministerie EZ – situatie tolken en vertalers

Het Ministerie van Economische Zaken heeft op 21 oktober 2020 een reactie gestuurd op de brief van het NGTV i.s.m. de AIIC.

Hiernaar werd sinds begin april 2020, net na het uitbreken van de coronacrisis, uitgezien.

NGTV en AIIC legden toen hun verzoek neer bij het ministerie om aandacht te schenken aan de situatie van de vertalers en tolken.

Inmiddels is SB-code 7430, die de KvK hanteert voor Tolken en Vertalers, aan het lijstje van het ministerie toegevoegd. Onder welke regelingen deze professionals vervolgens wel en niet vallen, wordt uiteengezet in het antwoord van EZ.

In de tweede helft van november 2021 wordt een webinar over dit thema gegeven. Bron en meer lezen: ngtv.nl